Stadsprogramma

Heb je een goed idee hoe we met elkaar de 750-ste verjaardag van Vlaardingen kunnen vieren? Dan kan je een financiële bijdrage aanvragen om jouw idee in 2023 uit te voeren. Het is een feest om met elkaar en door de hele stad te gaan vieren. Of het nu gaat om een activiteit in de wijk, een kunstproject, een sporttoernooi, muziek-, toneel- of schoolproject, alles is mogelijk.

Je kunt nog steed een aanvraag indienen via het aanvraagformulier, deel je idee voor 1 maart of uiterlijk 1 april 2023. Natuurlijk kan je voor die tijd al je idee uitwerken, samenwerking zoeken en eventueel je plan voorleggen aan het projectbureau. We denken graag met je mee hoe jouw idee past in het Stadsprogramma. Ook als je geen bijdrage nodig hebt, kun je je Vlaardingen 750 gerelateerd initiatief aanmelden voor de kalender met feestelijke activiteiten.

Waar moet het plan in ieder geval aan voldoen?
Om te weten of jouw project of activiteit kan rekenen op een financiële bijdrage moet het ten minste aan de volgende uitgangspunten voldoen:

 • De activiteit is toegankelijk voor alle Vlaardingers
 • De activiteit moet bijdragen aan de viering van 750 jaar Vlaardingen en de programmalijnen
 • Projecten worden uitgevoerd in 2023 in Vlaardingen
 • Bestaande projecten / evenementen die al jaarlijks plaatsvinden kunnen alleen een aanvraag doen voor een aanvulling op het bestaande project in het kader van Vlaardingen 750
 • De aanvrager is een stichting, vereniging of individu (tot max. €750). 
 • Commerciële projecten worden niet gesteund.
Lees hier de uitgebreide voorwaarden en uitgangspunten voor het Stadsprogramma. Om je op weg te helpen hebben we een voorbeeld gemaakt voor het activiteitenplan en begroting.

Projecten met het volgende karakter hebben de voorkeur:
 • Projecten die (nieuwe) samenwerking tussen Vlaardingse partijen stimuleert
 • Projecten met aandacht voor duurzaamheid en gezondheid 
 • Projecten die inclusiviteit en diversiteit in Vlaardingen bevorderen
Projecten die aansluiten bij of invulling geven aan het Kernprogramma.

Hoe dien ik mijn project in?
Aan de basis van elke droom staat een goed idee. Werk je idee, eventueel samen met anderen, uit in een beknopt activiteitenplan van maximaal 4 A4. Beschrijf hierin de volgende onderdelen:
 • Leg uit wat je precies gaat doen;
 • Geef aan hoeveel geld je hiervoor aanvraagt;
 • De doelgroep(en): voor wie wil je de activiteiten organiseren;
 • Een korte uitleg hoe de activiteiten passen bij 750 jaar Vlaardingen en de programmalijnen.
 • De locatie en datum of de periode van de activiteit(en);
 • Geef aan met wie en hoe je eventueel samenwerkt;
 • Voeg een sluitende begroting toe, inclusief een dekkingsplan. Hiervoor zet je alle kosten in een overzicht en laat je weten hoe je deze kosten gaat betalen.
 • Het indienen van een project kan via het aanvraagformulier op deze website. 

Hoeveel geld kan ik aanvragen?
Afhankelijk van de omvang en publieksbereik van het project kan je een bijdrage aanvragen van €75 tot €75.000 euro.

De verhouding tussen de gevraagde bijdrage, de eigen inzet en het rendement voor de stad weegt mee in de beoordeling. Cofinanciering bij projecten is niet noodzakelijk, maar kan zeker bij grotere projecten positief verschil maken. Wees daarin creatief, met elkaar krijgen we veel voor elkaar.

Voor projecten die een aanvraag indienen bij het Stadsprogramma voor Vlaardingen 750 jaar geldt dat er geen aparte aanvraag kan worden ingediend bij het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., het De Groot Fonds en de Gemeente Vlaardingen. Het Stadsprogramma wordt mede dankzij hun financiele bijdragen mogelijk gemaakt.

Wanneer kan ik mijn project indienen?
Het aanvraagformulier is te vinden op deze website zolang er budget beschikbaar is. Lees vooraf goed de randvoorwaarden voor een financiële bijdrage.

Voor het indienen van projecten zijn volgende rondes nog open:
 • Voor 1 maart 2023
 • Voor 1 april 2023

Wil je een idee voor een project met ons uitwisselen, zoek dan contact met het projectbureau. Wij denken graag met je mee.

Wie beoordeelt mijn plan?
Alle initiatieven worden beoordeeld door een adviescommissie, grote projecten worden ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Vlaardingen 750 jaar. Het streven is om kleine projecten binnen 3 weken na insturen te beoordelen. Bij projecten boven €750 laten we binnen 2 maanden na een deadline weten of jouw project een financiële bijdrage krijgt.

Hulp nodig?
Voor algemene vragen over het aanvragen van een bijdrage of ondersteuning bij het uitwerken van een idee tot een plan, kan je terecht bij het projectbureau. Vul het contactformulier hieronder in of stuur een mail naar info@vlaardingen750.nl.

Heeft u vragen? Laat het ons weten:

Sponsoren en deelnemende partijen:Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief