Vlaardingen 750 jaar! Wie denkt en doet er mee?

Op 14 mei 1273 verleende graaf Floris V aan Vlaardingen stadsrechten. In 2023 is dat 750 jaar geleden En dat gaan we samen vieren. Heb jij  een idee of plan dat kan bijdragen aan de viering van 750 jaar Vlaardingen? Lees hier hoe en wanneer je jouw project kan indienen.

Vlaardingen 750 Jaar

Het aanstaande jubileum biedt een uitgelezen kans om via  sport, cultuur, kunst, erfgoed en andere maatschappelijke initiatieven de Vlaardingers actief met elkaar in contact te brengen en samen te werken aan een mooie stad. 

Het jaar 2023 zal in het teken staan van Vlaardingen Doen! Samen Dingen Bedenken, Mooie Dingen Maken, Toffe Dingen Beleven, Lekkere Dingen Proeven…  als het maar gaat om daden en om doen, en natuurlijk om dromen uit laten komen!

Stadsprogramma

Heb je een goed idee hoe we met elkaar de 750-ste verjaardag van Vlaardingen kunnen vieren? Dan kan je vanaf september een financiële bijdrage aanvragen om jouw idee in 2023 uit te voeren. Het is een feest om met elkaar en door de hele stad te gaan vieren. Of het nu gaat om een activiteit in de wijk, een kunstproject, een sporttoernooi, muziek-, toneel- of schoolproject, alles is mogelijk.

Vanaf 1 juli 2022 is het aanvraagformulier beschikbaar op deze website. Je kunt in 3 periodes een aanvraag indienen: voor 1 september 2022, voor 1 november 2022 en voor 1 april 2023. Natuurlijk kan je voor die tijd al je idee uitwerken, samenwerking zoeken en eventueel je plan voorleggen aan het projectbureau. We denken graag met je mee hoe jouw idee past in het Stadsprogramma. Ook als je geen bijdrage nodig hebt, kan je je initiatief aanmelden voor de kalender met feestelijke activiteiten.

Waar moet het plan in ieder geval aan voldoen?
Om te weten of jouw project of activiteit kan rekenen op een financiële bijdrage moet het ten minste aan de volgende uitgangspunten voldoen:

 • De activiteit is toegankelijk voor alle Vlaardingers
 • De activiteit moet bijdragen aan de viering van 750 jaar Vlaardingen en de programmalijnen
 • Projecten worden uitgevoerd in 2023 in Vlaardingen
 • Bestaande projecten / evenementen die al jaarlijks plaatsvinden kunnen alleen een aanvraag doen voor een aanvulling op het bestaande project in het kader van Vlaardingen 750
 • Commerciële projecten worden niet gesteund.
Projecten met het volgende karakter hebben de voorkeur:
 • Projecten die (nieuwe) samenwerking tussen Vlaardingse partijen stimuleert
 • Projecten met aandacht voor duurzaamheid en gezondheid 
 • Projecten die inclusiviteit en diversiteit in Vlaardingen bevorderen
Projecten die aansluiten bij of invulling geven aan het Kernprogramma.

Hoe dien ik mijn project in?
Aan de basis van elke droom staat een goed idee. Werk je idee, eventueel samen met anderen, uit in een beknopt activiteitenplan van maximaal 4 A4. Beschrijf hierin de volgende onderdelen:
 • Leg uit wat je precies gaat doen;
 • Geef aan hoeveel geld je hiervoor aanvraagt;
 • De doelgroep(en): voor wie wil je de activiteiten organiseren;
 • Een korte uitleg hoe de activiteiten passen bij 750 jaar Vlaardingen en de programmalijnen.
 • De locatie en datum of de periode van de activiteit(en);
 • Geef aan met wie en hoe je eventueel samenwerkt;
 • Voeg een sluitende begroting toe, inclusief een dekkingsplan. Hiervoor zet je alle kosten in een overzicht en laat je weten hoe je deze kosten gaat betalen.
 • Het indienen van een project kan via een formulier op deze website. (beschikbaar vanaf 1 juli 2022)

Hoeveel geld kan ik aanvragen?
Afhankelijk van de omvang en publieksbereik van het project zijn bijdragen mogelijk van €75  tot  €75.000. 

De verhouding tussen de gevraagde bijdrage, de eigen inzet en het rendement voor de stad weegt mee in de beoordeling. Cofinanciering bij projecten is niet noodzakelijk, maar weegt positief mee. Wees daarin creatief, met elkaar krijgen we veel voor elkaar.

Voor projecten die een aanvraag indienen bij het Stadsprogramma voor Vlaardingen 750 jaar geldt dat er geen aparte aanvraag kan worden ingediend bij het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en de Gemeente Vlaardingen. Het Stadsprogramma wordt mede dankzij hun financiele bijdragen mogelijk gemaakt.

Wanneer kan ik mijn project indienen?
Het aanvraagformulier is beschikbaar vanaf 1 juli 2022 op deze website. Ook de randvoorwaarden voor een financiële bijdrage kan je vanaf dat moment hier terugvinden. 

Voor het indienen van projecten zijn 3 periodes bepaald:
 • Voor 1 september 2022
 • Voor 1 november 2022
 • Voor 1 april 2023

Wil je voor die tijd al een idee voor een project met ons uitwisselen, zoek dan alvast even contact met het projectbureau. Wij denken graag met je mee.

Wie beoordeelt mijn plan?
Alle initiatieven worden beoordeeld door een adviescommissie, grote projecten worden ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Vlaardingen 750 jaar. Het streven is om binnen vier weken na een deadline een project te beoordelen. Uiterlijk op 1 november 2021, 1 januari 2023 of 1 juni 2023 laten we weten of jouw project een financiële bijdrage krijgt.

Hulp nodig?
Voor algemene vragen over het aanvragen van een bijdrage of ondersteuning bij het uitwerken van een idee tot een plan, kan je terecht bij het projectbureau. Stuur een mail naar aanvraag@vlaardingen750.nl.

Heeft u vragen? Laat het ons weten:

Programmalijnen

Om het jubileum voor iedere Vlaardinger een mooie belevenis te maken zijn er drie programmalijnen opgesteld. Alle activiteiten vallen binnen deze programmalijnen zodat er een gevarieerd aanbod is.

Vlaardingen Viert

In deze programmalijn vallen alle projecten (groot en klein) op het gebied van cultuur, sport, amusement en recreatie.

Samen werken aan een betere stad

Hieronder vallen alle maatschappelijke, innovatie- en ondernemersprojecten. Ook vallen hier alle projecten onder die een nieuwe samenwerking aangaan en inclusiviteit en diversiteit bevorderen.

Verleden, heden en toekomst

Hieronder vallen alle activiteiten die te maken hebben met de geschiedenis, erfgoed en de projecten die gericht zijn op de toekomst (duurzaamheid, praktische invulling van de toekomstvisie, et cetera).

Kernprogramma

Om veel onderdelen van het Stadsprogramma een plek te geven is er een kernprogramma opgesteld:

Vlaardingen Viert!

Een spectaculaire viering rondom de verjaardagsdatum van 14 mei 2023 in het centrum van Vlaardingen met daaraan gekoppeld een aangepast lesprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs..

Vlaardingen ExpoCamp

Een pop-up vakantiepark in het gloednieuwe Krabbepark waar Vlaardingers in de zomer van 2023 een actieve vakantie kunnen houden. Het Vlaardingen ExpoCamp biedt tevens de mogelijkheid aan bedrijven, verenigingen om zich te presenteren..

Openluchttheater

Een openluchttheater op een bijzondere plek waar het publiek kan genieten van toneel, concerten en beeldende kunst..

Organisatie

Vlaardingen 750  jaar is een initiatief van Stichting Vlaardingen 750. 

Het bestuur van de stichting Vlaardingen 750 jaar is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van het beleid. Aanvragen vanaf € 25.000,= worden, voorzien van een advies van de beoordelingscommissie, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur vergadert maandelijks.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Co-voorzitterschap:
Leo Roobol
Willem van Raalte

Secretaris:
Marja van der Meulen

Penningmeester:
Victor van den Berg

Bestuurslid:
Annemieke Loef

Het projectbureau

Het projectbureau Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van Kernprogramma en de coördinatie van het Stadprogramma.

Projectleiders:
Frank Tomeï
Ben Trooster
Wibo Broek

Zakelijkleider:
Bastiaan Bot

Projectondersteuning:
Ilse de Glas

Contactgegevens:

Stichting Vlaardingen 750
Baronielaan 7,  3136 AC Vlaardingen
Telefoon: 0653367098

E-mail: info@vlaardingen750.nl
K.v.K. nr : 85715719
RSIN: 863716623

Press-kit

Logo’s en ander materiaal gebruiken? Download hier onze press-kit.

Download

Impressies

Sponsoren en deelnemende partijen: