De nieuwe stadsrechten

Cultuur

Het geschenk van graaf Floris V aan Vlaardingen
De stad Vlaardingen was zondag jarig! Op 14 mei keerde graaf Floris V precies 750 jaar na het verlenen van stadsrechten terug naar Vlaardingen als eregast van de jubileumviering. Hij kwam met een lange en uitbundige stadsrechtenstoet naar de Markt en schonk de stad een symbool van verbinding: het V-teken van Vlaardingen. Burgemeester Bert Wijbenga-Van Nieuwenhuizen las de oorkonde van de graaf vanaf het stadhuisbalkon luidkeels voor aan het publiek.

De met ganzenveer geschreven tekst bevat 14 punten, net als de stadsrechten van 1273. De graaf spreekt, net als 750 jaar geleden, over ‘de trouwe burgers van Vlaardingen.’ Hij prijst hen voor hun gevoel en respect voor hun historie en voor hun hart voor de stad en voor elkaar. Ook feliciteert hij hen met de rechten die zij zelf in de loop der eeuwen hebben verworven en de plichten die daaruit voortvloeiden, zoals ook geldt voor andere Nederlanders en wereldburgers die verlangden naar een rechtvaardige en stabiele samenleving.

V-teken van Vlaardingen
De graaf concludeert: “Ik Floris, sta volledig achter het motto van het Vlaardingse jubileumjaar: Vlaardingen Doen! Ik geef de trouwe burgers van Vlaardingen als cadeau daarom graag een symbool van verbinding: het V-teken van Vlaardingen. Het is de V van Vlaardingen, van Verbondenheid, van Vindingrijkheid, van Voortvarendheid en van Verdraagzaamheid. Met het V-teken kunnen mensen elkaar complimenteren als het goed gaat. Met het V-teken kunnen mensen elkaar ook op een Vriendelijke manier aanspreken, als het beter kan of moet. In het Vertrouwen dat mensen er samen uit komen.”
De graaf besluit: “Ik geef u dit V-teken voor uw feestjaar. In de hoop dat u er Vrolijk van wordt. Na dit feestjaar verlaat ik u weer. De V is ook van Floris V en ik hoop dat u nog eens aan mij terugdenkt. Ik wens u het allerbeste.”

De oorkonde besluit met dezelfde woorden en alleen een ander jaartal als de stadsrechten uit 1273: Gedaan en gegeven in het jaar Onzes Heren 2023, op de Zondag voor 's Heren Hemelvaart.

Burgemeester Bert Wijbenga-Van Nieuwenhuizen kijkt blij terug op de stadsverjaardag: “Het was vandaag een feestelijke dag vol wervelende optredens op de Markt en in de Grote Kerk. Voor mij staat de dag ook in het teken van de grote wens van Vlaardingers om hun stad mooier en sterker te maken.”

Oorkonde graaf Floris V (pdf)

Foto: Sander Schenkel

Sponsoren en deelnemende partijen:Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief